בחירת שמאי מקרקעין מומלץ – הדרך היעילה להמנע מטעויות

 

רכישת נדל"ן הנו האקט הכלכלי המשמעותי ביותר עבור רובנו ומהווה עסקה מורכבת מבחינה כלכלית ופרוצדורלית. מסיבה זו, רצוי לשכור את שירותיו של שמאי מקרקעין מוסמך אשר ילווה את העסקה וימנע מהלקוחות לבצע טעויות שעשויות לעלות להם בכסף רב. במאמר זה אסקור את יתרונותיו של השמאי בתהליך הקנייה וכן את הקריטוריונים המקצועיים של המקצוע.

 

שמאי מקרקעין – השקט הנפשי שלכם בעסקת נדל"ן

שמאי מקרקעין מומלץ יטפל באופן מקצועי בצרכים השונים של כל לקוח, בהערכת שווי הנכס לפני מכירה או רכישה, בקביעת פיצויים בגין הפקעה, בפרוק שיתוף במקרקעין, בהגשה של "שומה אחרת" בהפחתה בהיטל השבחה עקב אישור תכנית, הקלה ו/או שימוש חורג. שמאי מקרקעין הוא הגורם המקצועי ביותר בתחום המקרקעין ומציע ידע רב ושימושי שיכול לשרת כל עניין שקשור במקרקעין.

 

האחריות המקצועית של שמאי מקרקעין מומלץ היא רבה ושמאי עם ניסיון רב שנים יכול למקסם רווח ולמנוע טעויות העלולות לקרות ברכישה ברכישה ו/או מכירה של נכסי נדל"ן. שמאי מקרקעין מומלץ יודע לנתח עסקה על מרכיביה השונים ולתת מענה לדרישות תשלום מהרשויות השונות, באמצעות הגשת השגה ושומה נגדית.

בעת מכר של בית מגורים צמוד קרקע, ייתכן שהועדה המקומית לתכנון ובניה תדרוש תשלום של היטל השבחה בגין השבחה עקב אישור תכניות בנין עיר משביחות שמאפשרות תוספת זכויות בניה – לדוגמה השבחה עקב האפשרות להוסיף שטחי בניה עיקריים, להוסיף קומת מגורים, להוסיף גובה, לבנות ו/או להרחיב מרתפים, לבנות עליות גג בחלל גג רעפים או לבנות חדר יציאה על גג שטוח, לבנות מחסנים, לבנות חניות מקורות, בריכות שחיה ועוד. שמאי מקרקעין מומלץ ידע לתת מענה מקצועי ולהגיש "שומה נגדית – שומה אחרת" כנגד דרישת תשלום של הועדה ולחסוך לא מעט תשלומים והוצאות.

 

שמאות מקרקעין – רקע

שמאות מקרקעין הוא מקצוע חופשי העוסק בהערכות שווי של נכסי דלא ניידי (נדל"ן). המקצוע קיים במרבית המדינות המערביות ומוסדר בחקיקה ובגופים סטטורוריים המשמשים רגולטורים – מועצת שמאי המקרקעין.

בישראל, המקצוע מוסדר על פי חוק שמאי המקרקעין – תשס"א – 2001. מועצת שמאי המקרקעין בישראל פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין ומונה 11 חברים.

שמאי מקרקעין בישראל מקבל רישיון עיסוק ממשרד המשפטים לאחר עמידה בבחינות ותקופת התמחות. שמאי המקרקעין נדרשים בתשלום אגרה שנתית ועמידה בכללי אתיקה מקצועיים. לשכת שמאי המקרקעין בישראל הוא הארגון היציג של שמאי המקרקעין בישראל ומאגדת למעלה מ – 1,000 שמאים בישראל. שמאי מקרקעין מומלץ צריך להיות חבר לשכת שמאי המקרקעין ומחוייב לתקינה השמאית המקצועית המפורסמת על ידי משרד המשפטים ולחקיקה המעודכנת במקרקעין ובכפוף לחוקים הרלוונטים לרבות חוק תכנון ובניה וחוק המקרקעין.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן