תחומי התמחות

חוות דעת עבור עורכי דין ובתי משפט

 • פרוק שיתוף במקרקעין
 • הערכת שווי דיור מוגן
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט למשפחה, בית   משפט לשכירות, בית משפט השלום והמחוזי
 • תביעות פיצויים
 • תביעות אזרחיות בנושאי מקרקעין
 • הוצאה לפועל- בתחום כינוסי נכסים

הערכת שווי נכסים עבור חברות וגורמים פרטיים

 • אומדן שווי שוק של נכסים שונים ולמטרות שונות
 • כדאיות כלכלית של נכסים
 • דו"חות אפס – בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים בתחום הבניה
 • אומדן דמי שכירות ראויים
 • מתן יעוץ וכתיבת חוות דעת בכתב למנהלי נכסים בחברות וארגונים גדולים
 • הערכת שווי נכסים לעסקאות מזומן ואחוזים (קומבינציה)
 • הערכת שווי נכסים פנויים ומוגנים

חוות דעת עבור רואי חשבון

 • תקן IFRS – חוות דעת לצורך דיווח עפ"י חוק   ניירות ערך ולצורך הגשת דו"חות כספיים בכפוף לתקן I.F.R.S
 • חוות דעת בנושאי מיסוי
 • הכנת דוחות שומה לצורכי הנפקה בבורסה

מיסוי מקרקעין

 • הגשת ערר לרשויות מס שבח מקרקעין (לרבות לפי סעיף 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין)
 • מס רכישה

היטל השבחה

הגשת חוות דעת נגדיות לעניין הפחתת היטל השבחה בגין אישור תכניות בנין עיר, אישור הקלות ואישור שימושים חורגים.

ירידת ערך במקרקעין

ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין "פגיעה במקרקעין" עקב אישור תכנית.

הפקעות

הגשת עררים וקביעת שווי קרקע לקביעת פצויים בגין הפקעות מקרקעין.

רשות מקרקעי ישראל

הגשת עררים על דרישות תשלום של המינהל

הערכת שווי נכסים לבנקים

לצורך קבלת משכנתא – הכנת דו"ח שמאות מוקדמת לפני רכישה

קביעת שווי נכסים מסוגים שונים

 • מגרשים ריקים
 • דירות מגורים
 • בתים צמודי קרקע
 • מסחר
 • משרדים
 • תעשיה ומלאכה
 • תחנות דלק
 • קרקע חקלאית
 • בתי אבות
 • בניינים לייעודים שונים

ייעוץ בנושאים שונים

 • ניהול נכסים
 • מיקסום רווחים מנכסים
 • תכנון
 • בחינת כדאיות כלכלית
 • ליווי מקצועי לכל אורך הפרוייקט
 • תכנוני מס

יצירת קשר