מאמרים של: ארי גולדברג

כך תמנעו מבעיות עתידיות באמצעות בדיקה נכס מקרקעין בטרם חתימה על חוזה נדל"ן ותקבלו משכנתא מהבנק בצורה חלקה יותר – הנחיות בנק ישראל לצורך משכנתא

בתאריך 28.11.2018 פורסם על ידי בנק ישראל תיקון להוראת בנק ישראל בדבר הלוואות לדיור (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451),

הדרך הנכונה לרכישת קרקע חקלאית עם ציפיות לשינוי יעוד

רגע לפני שאתם רוכשים קרקע חקלאית מחברה שמבטיחה לכם שהקרקע בשלבי תכנון מתקדמים לשינוי יעוד למגורים, מומלץ להיוועץ בשמאי מקרקעין