שמאי מקרקעין לבדיקת נכסים

כך תמנעו מבעיות עתידיות באמצעות בדיקה נכס מקרקעין בטרם חתימה על חוזה נדל"ן ותקבלו משכנתא מהבנק בצורה חלקה יותר – הנחיות בנק ישראל לצורך משכנתא

בתאריך 28.11.2018 פורסם על ידי בנק ישראל תיקון להוראת בנק ישראל בדבר הלוואות לדיור (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451),

שמאי מקרקעין לבדיקת נכסים

שמאי מקרקעין לבדיקת נכסים רכישה של נכס או מכירתו, היא העסקה הכלכלית הגדולה ביותר שנבצע במהלך חיינו. אם כן, מדוע